Blog your adventures with maps, pictures and videos. Start here Login with Strava
Gergana Nikolcheva, Sofia, Sofija-Grad, Bulgaria

Story for Бай Ганя с колата на Витоша ...Турист, бе, турист! #Лошомие

Един от последните уикенди- реших да кача Копитото с колелото. Денят беше горещ, а по улиците на София не се срещаха много хора. Започнах да изкачвам Бояна, мислейки си как всичките усилия ще си струват страхотката гледка, която ще се открие пред мен само след около час.

Напредвах смело към целта си, но нямаше как да не ми направят впечатление хилядите пъплещи нагоре-надолу коли, возещи по един или повече бай Ганьо. Бай Ганьо- турист! 

Той, Бай Ганьо, огласяше планината с мазна чалга и може би мъкнеше по някои и друга завивка в багажника, която да постели на някоя полянка, да полюпи една-две кесии със семки и на изпроводяк да се провикне: "Булгар-булгар!", а ехото дълго да го носи из планината.

Стигнах Копитото. Кулата си беше там, все същата, извисявайки се като тънък и самотен гигант, а долу София лежеше сгушена и може би и отпочиваща си от тумбата бай Ганьовци-туристи. 

Type: 
Ride
Workout_type: 
default
Date: 
2016-08-06T13:13:29Z
Avg Pace: 
3:60/km
Elevation: 
689
Distance: 
25149.8
Moving time: 
6033
Activity id: 
666618857
Strava title: 
Бай Ганя с колата на Витоша ...Турист, бе, турист! #Лошомие
Total photo count: 
2
Title: 
Story for Бай Ганя с колата на Витоша ...Турист, бе, турист! #Лошомие
Summary Polyline: 
__icGw__mCT|LgAnJrDpt@sE`VdCh]gBzIdBfBnA}@fHsYhEeHDkIzB_@cAfMjAb_@hEjIjDvb@xGtX}AnLdBbHeDfGNnJ~ElEtFpLoFzRbClG|OcDhA}AHgI|BeJdSsGhNiQmAcAyJnJaKmDEcCpJy@vCcKpN_NrRwA}RkGcM\iElDiD{BbDmQtHeDgHcN|BqLcCeMyJ{GbKnHlBfKuBvMhH|NsHtC_ElPjE~CrDuDnKs@rTnGoDvBwM@kLbLoE`LaJv@KzBtKbElKgK`Ap@qMtQyRfGuCvIeAbMcPbEyBsJzD}HJkEcMkUIkItCkEwAaInAcNuLal@ScNiEyJo@w]~@qLsCp@H|FgFlI_HfZyCi@~AyHgCi^|EeYqDeq@z@i\oMiAmj@~H}\yE{B}B{DnA_QaA
Description: 
https://www.relive.cc/view/666618857
Average speed: 
4.169
Gergana Nikolcheva, Sofia, Sofija-Grad, Bulgaria