๐Ÿ #GovCupMT2019


Summary:ย 
Among the shadows of Mount Helena, the Governor's Cup is truly a race where you can stretch your legs & get in a good rhythm. With Aid Stations supported by Hammer, you will be well fueled as you climb & decent from Clancy to Helena. Words like "Majestic" will come to mind as the course takes you through major forests right into historic downtown Helena & past the original Governor's Mansion.ย 

Packet PickUp:
From my hotel I took a Lyft to the Great Northern Town Center. I headed to the Best Western Premier where the Expo & Packet Pick Up was being held. Bib Numbers were assigned at the table, and all I had to do is give my last name & I had my number! I was also given my race tech tee & Governor's Cup. I checked out the information table for events around Helena as well as a course map (which I realized later was in my bag). After I finished at the Expo, I walked around the Great Northern Town Center while reading the articles about Lewis & Clark featured in The Montana Experience.ย 

Course Route & Elevation:
The Course starts in Clancy & follows along Interstate 15 on Frontage Road. Doesn't sound exciting, but it is! This section is between Helena National Forest, Helena-Lewis & Clark National Forest and the northern tip of the Beverhead-Deerlodge National Forest! It is such a beautiful backdrop, you almost don't notice the the 4,000 foot elevation. But if you are from below sea level like me, you definitely need to have your last couple of training runs in high elevation before this race if possible.ย 

Medal:
The medal is medium round with bronze like finish & it almost reminds me of an Olympic medal! Running through the mountains & valleys of Montana - I definitely felt like one!ย 

Conclusion:
If you are looking for a race in Montana in your quest for 50 States or if you just want a quick racecation, the Governor's Cup is it! Small & intimate, but with just as much support as larger races! There are parts of the race where you are just one with nature, but around the corner there is a crowd for support - cheering you on to the next milestone.ย 

Type: 
Run
Workout_type: 
race
Date: 
2019-06-08T13:00:38Z
Avg Pace: 
7:46/km
Elevation: 
208
Distance: 
17906.5
Moving time: 
8337
Activity id: 
2433800180
Strava title: 
๐Ÿ #GovCupMT2019 (Garmin)๐ŸŒˆ
Total photo count: 
5
Title: 
๐Ÿ #GovCupMT2019
Summary Polyline: 
wdrzGnipjT?uSFsGKi@XkDg@mB}@aEaBiAo@LUs@uCBwEsCgA^q@YOmEDq@NQBiBc@k@Ew@aBc@_B}Aq@n@i@fBi@MmAq@kAsA{FoAc@VoAg@EV[yA]G}AgCe@[{CWyDPiEyAaHgDuAgBqGiDc@iBiHeG_@}@aB}@wDoEgGiEqAyB_BwDiCNsAqAiHqCmA_CQDBe@_@o@eEcC[mBqDgCoA_BuCkFiADQ{ASq@iA{BcFoEeAoBJY}AyDm@i@U_C_CyBk@cAkBaGq@mHi@_@gAeCoDkFgAEf@CyDmDa@p@{AMaByAu@g@wBaAaBeBk@t@aBSu@y@mHeCSPk@WeDTmGsEoCcAyFoAk@_@AR_AQo@TqCuB}Au@{BXaAtAoAJoDdEg@FDk@u@g@yB[iE{Ay@NqDg@q@RaBm@iKlHpFuEd@oBsDQyD}@oBFsCi@cEK@QeDq@aHTmCaAgDKSa@aDj@a@[KP{@o@wHXiAYkD`BgCl@_BlAoADyCIiCvDsI|@cHgAkN`AsAm@yCK_Ev@g@Ko@fA]wBaA_@w@Jo@k@uA`Aw@v@WaAiCy@i@NwCc@mADmE~@qAx@WvAWNcFTuH~DgEdCqBVmEpBs@HwBi@kC`BUv@oEx@y@z@sA_@e@p@kGlAkCxAyETu@VeAhAwAAsBpCgA`AYfAoEhCu@tCmDhFcDlDeCrDu@\QzAkCxD{BnFwBj@k@|CuCfEqApCgC|DkAhDqCzBYtBiDrEu@vCqAfBk@RUf@eC`C^tI[zHgB~GaCbAy@j@WhC}@nBcCj@wDNmA~AkBFk@p@Y?c@hAcBhBkAjC_ClCq@`BGlB{CtAg@tBs@l@FJoAzB_DtEeBjD@j@k@VUn@ZhCq@HaAbBg@lAUrBe@pA_B|IeBzBC|BQt@?xDBnDf@hG_@xBHtDS|@AlABbDLRMpEZzCE`APfCQn@^~BaAnBR`Br@pAg@xCFtCT|Aw@rDh@tDQpC_@vAVlAl@|@sAvC|@hC@~BYlEb@fAGv@i@r@qAxAs@Ng@vCN|@bAtB[lBDlDb@n@F~A]pDmAdEFRQdBPrDUj@HxHN`AeDlFJf@Ox@cCGMJQhAh@dBFtAQd@C`Du@fK_AjB@pBt@s@HJXdCgAzD?dEm@|BWjFqChDqClASXH|@a@E}@aBcAg@YFeB~Dd@FrCzCbDjAh@EpBt@|CDjCvDP`AtAb@hCjB
Average speed: 
1.772
Language: 
English
Cover image: 
https://storyteller.fit/sites/default/files/field/image/2598/externals/tmp/DA612423-48C0-45A5-ACF7-C2EE67EFC4D0.jpg
StreamLatLng: 
[[46.464922,-111.991432],[46.464922,-111.991432],[46.464922,-111.991432],[46.464891,-111.990947],[46.464887,-111.990707],[46.464894,-111.990523],[46.4649,-111.990301],[46.464907,-111.989969],[46.464901,-111.989754],[46.4649,-111.989556],[46.464883,-111.989312],[46.464901,-111.98903],[46.464913,-111.988843],[46.464908,-111.988574],[46.464904,-111.988419],[46.464923,-111.988127],[46.464909,-111.987841],[46.464902,-111.987682],[46.464892,-111.987399],[46.464898,-111.987242],[46.464885,-111.986985],[46.46488,-111.986747],[46.464946,-111.98654],[46.464946,-111.98654],[46.464832,-111.985866],[46.464815,-111.985636],[46.465018,-111.985125],[46.465018,-111.985125],[46.465138,-111.984652],[46.465199,-111.984424],[46.465322,-111.984158],[46.465322,-111.984158],[46.465322,-111.984158],[46.46581,-111.983783],[46.46581,-111.983783],[46.466127,-111.983617],[46.466272,-111.983626],[46.466406,-111.983582],[46.466597,-111.983601],[46.466919,-111.983619],[46.467085,-111.983506],[46.467235,-111.983401],[46.467235,-111.983401],[46.467533,-111.983216],[46.467758,-111.982997],[46.467806,-111.982961],[46.467995,-111.982878],[46.468425,-111.983007],[46.468555,-111.98295],[46.468658,-111.982731],[46.468658,-111.982731],[46.468683,-111.981874],[46.468651,-111.981629],[46.468573,-111.98154],[46.468551,-111.981005],[46.468551,-111.981005],[46.468755,-111.980514],[46.468905,-111.980478],[46.469253,-111.980329],[46.469451,-111.980115],[46.469451,-111.980115],[46.469735,-111.979856],[46.469914,-111.980002],[46.469983,-111.980096],[46.469983,-111.980096],[46.470135,-111.980538],[46.470196,-111.980615],[46.470405,-111.98055],[46.47064,-111.980406],[46.470794,-111.980292],[46.470794,-111.980292],[46.47123,-111.97987],[46.471511,-111.979828],[46.471511,-111.979828],[46.471511,-111.979828],[46.471511,-111.979828],[46.471511,-111.979828],[46.472494,-111.979517],[46.473042,-111.97952],[46.47318,-111.979064],[46.473231,-111.979054],[46.473337,-111.979028],[46.47346,-111.978875],[46.473532,-111.978772],[46.473804,-111.97835],[46.473991,-111.978208],[46.47413,-111.978163],[46.474329,-111.978116],[46.474543,-111.978093],[46.474772,-111.978082],[46.474772,-111.978082],[46.474772,-111.978082],[46.475293,-111.978093],[46.475466,-111.978107],[46.475702,-111.978179],[46.475876,-111.978094],[46.476085,-111.977999],[46.476335,-111.977899],[46.476535,-111.977803],[46.476714,-111.97773],[46.476714,-111.97773],[46.476956,-111.977573],[46.477041,-111.977526],[46.477041,-111.977526],[46.477041,-111.977526],[46.477616,-111.977159],[46.4778,-111.977076],[46.478007,-111.976925],[46.478119,-111.976871],[46.4782,-111.976838],[46.47834,-111.976705],[46.478431,-111.976541],[46.478598,-111.976367],[46.478598,-111.976367],[46.478598,-111.976367],[46.478598,-111.976367],[46.479171,-111.975985],[46.479347,-111.97587],[46.479347,-111.97587],[46.479347,-111.97587],[46.479824,-111.975616],[46.480003,-111.97529],[46.480148,-111.974985],[46.480194,-111.974952],[46.480194,-111.974952],[46.480194,-111.974952],[46.480194,-111.974952],[46.480194,-111.974952],[46.480194,-111.974952],[46.480194,-111.974952],[46.48137,-111.973887],[46.48137,-111.973887],[46.481693,-111.973539],[46.481908,-111.973274],[46.481977,-111.973275],[46.482281,-111.973055],[46.482439,-111.972842],[46.482439,-111.972842],[46.482439,-111.972842],[46.482439,-111.972842],[46.482439,-111.972842],[46.483207,-111.972016],[46.483394,-111.971863],[46.483541,-111.971755],[46.48364,-111.971683],[46.483787,-111.971558],[46.484136,-111.971316],[46.484292,-111.971193],[46.484407,-111.971102],[46.484633,-111.970887],[46.484813,-111.970592],[46.484936,-111.970399],[46.484936,-111.970399],[46.485177,-111.969925],[46.485239,-111.969728],[46.485411,-111.969474],[46.485411,-111.969474],[46.485736,-111.969482],[46.485829,-111.969504],[46.486181,-111.96946],[46.486302,-111.96933],[46.486436,-111.969216],[46.486526,-111.969143],[46.486526,-111.969143],[46.486831,-111.968978],[46.486924,-111.968934],[46.486924,-111.968934],[46.486924,-111.968934],[46.486924,-111.968934],[46.486924,-111.968934],[46.487843,-111.968513],[46.488019,-111.968415],[46.488019,-111.968415],[46.488019,-111.968415],[46.488019,-111.968415],[46.488387,-111.967825],[46.488473,-111.967613],[46.488527,-111.967554],[46.48874,-111.96733],[46.48874,-111.96733],[46.48874,-111.96733],[46.48942,-111.966801],[46.48962,-111.966716],[46.489629,-111.966629],[46.489629,-111.966629],[46.489769,-111.966163],[46.489769,-111.966163],[46.489769,-111.966163],[46.489769,-111.966163],[46.489769,-111.966163],[46.490785,-111.965268],[46.490853,-111.965198],[46.490988,-111.965022],[46.491057,-111.965008],[46.491057,-111.965008],[46.491057,-111.965008],[46.491385,-111.964467],[46.491442,-111.964391],[46.491572,-111.964206],[46.491656,-111.964064],[46.491656,-111.964064],[46.491937,-111.963778],[46.491937,-111.963778],[46.492176,-111.963852],[46.492265,-111.963656],[46.492266,-111.9634],[46.492285,-111.963349],[46.4925,-111.962916],[46.492734,-111.96253],[46.492734,-111.96253],[46.49304,-111.962192],[46.493147,-111.962094],[46.493416,-111.961852],[46.493416,-111.961852],[46.493873,-111.961481],[46.493873,-111.961481],[46.493873,-111.961481],[46.494195,-111.960898],[46.494225,-111.960716],[46.494391,-111.960443],[46.494511,-111.960166],[46.494636,-111.959861],[46.494636,-111.959861],[46.494866,-111.959659],[46.494915,-111.95935],[46.494972,-111.959013],[46.494972,-111.959013],[46.494972,-111.959013],[46.495575,-111.958435],[46.495671,-111.958319],[46.495775,-111.958158],[46.495885,-111.957935],[46.495885,-111.957935],[46.496194,-111.957179],[46.496377,-111.956772],[46.496377,-111.956772],[46.496377,-111.956772],[46.496517,-111.956032],[46.496544,-111.955774],[46.496544,-111.955774],[46.496696,-111.955239],[46.496836,-111.955104],[46.496929,-111.954929],[46.497196,-111.954434],[46.497196,-111.954434],[46.497196,-111.954434],[46.497762,-111.953684],[46.497889,-111.953491],[46.498071,-111.953255],[46.498071,-111.953255],[46.498435,-111.953225],[46.498244,-111.9532],[46.498393,-111.952993],[46.498537,-111.952904],[46.49862,-111.952855],[46.498897,-111.952553],[46.498897,-111.952553],[46.499169,-111.952337],[46.499356,-111.952582],[46.49945,-111.952603],[46.499796,-111.952514],[46.499796,-111.952514],[46.500388,-111.952034],[46.500554,-111.951873],[46.500665,-111.951843],[46.500714,-111.951839],[46.501159,-111.951538],[46.501355,-111.951311],[46.50152,-111.951083],[46.501641,-111.951028],[46.501781,-111.951209],[46.501861,-111.951291],[46.502414,-111.951096],[46.502489,-111.951078],[46.502722,-111.950892],[46.503306,-111.950587],[46.50381,-111.950415],[46.50413,-111.950234],[46.504274,-111.950287],[46.504459,-111.950206],[46.504716,-111.950262],[46.505285,-111.950317],[46.505569,-111.95007],[46.505569,-111.95007],[46.506007,-111.949733],[46.50641,-111.949438],[46.506491,-111.949387],[46.506669,-111.949256],[46.506669,-111.949256],[46.506669,-111.949256],[46.507123,-111.94904],[46.507158,-111.949018],[46.507352,-111.948913],[46.507352,-111.948913],[46.507352,-111.948913],[46.507352,-111.948913],[46.508032,-111.948695],[46.508032,-111.948695],[46.508032,-111.948695],[46.508032,-111.948695],[46.508605,-111.948516],[46.508772,-111.948419],[46.508969,-111.948479],[46.509082,-111.948402],[46.509157,-111.94837],[46.509395,-111.948477],[46.509441,-111.948426],[46.509441,-111.948426],[46.509757,-111.948167],[46.509939,-111.948026],[46.510074,-111.947917],[46.51012,-111.947882],[46.510398,-111.947694],[46.510591,-111.947618],[46.510591,-111.947618],[46.510591,-111.947618],[46.511003,-111.947743],[46.511145,-111.947748],[46.511385,-111.947928],[46.511545,-111.948171],[46.511545,-111.948171],[46.511545,-111.948171],[46.511972,-111.948263],[46.511972,-111.948263],[46.511972,-111.948263],[46.511972,-111.948263],[46.512675,-111.949091],[46.512675,-111.949091],[46.512823,-111.949223],[46.513029,-111.949265],[46.512995,-111.94905],[46.513269,-111.948843],[46.513526,-111.9488],[46.51387,-111.948706],[46.51387,-111.948706],[46.51387,-111.948706],[46.51387,-111.948706],[46.514698,-111.948373],[46.515037,-111.948307],[46.515178,-111.94833],[46.515334,-111.948249],[46.515744,-111.94815],[46.515744,-111.94815],[46.516061,-111.948124],[46.51631,-111.948222],[46.516564,-111.948133],[46.516623,-111.948096],[46.516808,-111.947993],[46.516808,-111.947993],[46.518772,-111.949509],[46.517378,-111.947873],[46.517517,-111.947842],[46.517517,-111.947842],[46.518138,-111.947763],[46.518273,-111.947785],[46.518698,-111.947595],[46.518698,-111.947595],[46.519208,-111.947479],[46.519419,-111.947546],[46.519546,-111.947519],[46.51976,-111.947514],[46.519999,-111.947463],[46.520559,-111.947294],[46.520865,-111.94726],[46.520865,-111.94726],[46.521479,-111.947153],[46.52162,-111.947144],[46.52192,-111.947009],[46.521961,-111.946989],[46.522309,-111.946903],[46.522403,-111.946912],[46.522703,-111.946951],[46.52286,-111.946965],[46.523022,-111.94697],[46.523022,-111.94697],[46.523022,-111.94697],[46.523387,-111.946964],[46.523387,-111.946964],[46.523387,-111.946964],[46.523796,-111.947001],[46.524044,-111.946915],[46.524273,-111.946752],[46.524463,-111.946689],[46.524566,-111.946665],[46.524566,-111.946665],[46.524566,-111.946665],[46.525306,-111.946629],[46.525339,-111.946594],[46.525385,-111.946502],[46.525407,-111.946452],[46.525407,-111.946452],[46.525891,-111.946545],[46.526123,-111.946649],[46.526219,-111.946659],[46.526407,-111.946584],[46.526449,-111.946625],[46.526648,-111.94643],[46.527203,-111.946455],[46.527578,-111.946508],[46.527578,-111.946508],[46.527841,-111.946499],[46.528214,-111.946509],[46.528462,-111.946468],[46.52867,-111.946387],[46.528827,-111.94648],[46.529023,-111.946564],[46.529182,-111.946708],[46.529535,-111.946878],[46.529695,-111.946913],[46.529953,-111.946986],[46.53011,-111.947052],[46.530419,-111.947269],[46.530773,-111.947442],[46.530882,-111.947494],[46.531091,-111.94753],[46.531091,-111.94753],[46.531091,-111.94753],[46.531649,-111.947484],[46.531863,-111.947477],[46.531863,-111.947477],[46.532042,-111.947763],[46.532177,-111.947891],[46.532316,-111.948079],[46.532616,-111.948384],[46.533093,-111.948483],[46.533419,-111.948501],[46.533419,-111.948501],[46.534433,-111.94867],[46.534597,-111.948618],[46.534885,-111.948568],[46.535175,-111.948491],[46.535365,-111.948447],[46.535603,-111.948385],[46.535718,-111.94835],[46.535718,-111.94835],[46.536129,-111.948358],[46.536181,-111.948391],[46.536181,-111.948391],[46.536181,-111.948391],[46.536859,-111.948515],[46.537034,-111.948515],[46.537259,-111.948517],[46.537259,-111.948517],[46.537429,-111.948577],[46.537682,-111.948623],[46.537682,-111.948623],[46.538126,-111.948649],[46.538367,-111.94861],[46.538594,-111.948442],[46.538594,-111.948442],[46.539272,-111.9484],[46.539362,-111.948385],[46.539543,-111.948395],[46.539543,-111.948395],[46.539543,-111.948395],[46.540325,-111.948663],[46.540524,-111.948601],[46.540524,-111.948601],[46.540524,-111.948601],[46.540918,-111.948361],[46.541241,-111.948209],[46.541321,-111.948235],[46.541479,-111.94826],[46.541608,-111.948202],[46.541803,-111.9481],[46.542006,-111.948252],[46.542196,-111.948377],[46.542196,-111.948377],[46.542383,-111.948641],[46.542471,-111.948651],[46.542598,-111.94833],[46.542598,-111.94833],[46.542598,-111.94833],[46.542598,-111.94833],[46.543301,-111.948102],[46.543498,-111.94812],[46.543912,-111.948037],[46.543912,-111.948037],[46.543912,-111.948037],[46.544202,-111.947959],[46.544306,-111.94797],[46.544306,-111.94797],[46.544484,-111.947997],[46.54457,-111.947974],[46.544643,-111.94797],[46.544643,-111.94797],[46.544643,-111.94797],[46.545508,-111.948256],[46.545713,-111.948317],[46.546086,-111.948572],[46.546154,-111.948736],[46.546201,-111.949011],[46.546329,-111.949091],[46.546553,-111.949088],[46.546553,-111.949088],[46.546553,-111.949088],[46.546553,-111.949088],[46.54746,-111.949208],[46.547757,-111.949359],[46.547962,-111.949502],[46.548096,-111.949632],[46.548132,-111.949669],[46.548132,-111.949669],[46.548132,-111.949669],[46.548744,-111.950048],[46.548906,-111.950137],[46.549038,-111.950187],[46.549199,-111.95035],[46.549498,-111.950506],[46.549659,-111.950584],[46.549844,-111.95069],[46.549984,-111.950804],[46.550019,-111.950838],[46.550019,-111.950838],[46.550444,-111.9509],[46.550587,-111.950957],[46.550587,-111.950957],[46.550587,-111.950957],[46.551034,-111.95123],[46.551034,-111.95123],[46.55146,-111.951417],[46.551555,-111.951502],[46.551873,-111.951574],[46.551873,-111.951574],[46.551873,-111.951574],[46.552474,-111.951362],[46.552474,-111.951362],[46.552474,-111.951362],[46.552474,-111.951362],[46.553173,-111.951852],[46.553173,-111.951852],[46.553283,-111.95214],[46.553699,-111.952195],[46.55386,-111.952258],[46.554182,-111.952379],[46.554329,-111.952428],[46.5545,-111.952577],[46.55461,-111.952723],[46.55461,-111.952723],[46.554927,-111.952622],[46.555064,-111.952579],[46.555226,-111.95282],[46.555709,-111.952914],[46.555873,-111.952983],[46.555996,-111.953052],[46.556181,-111.953097],[46.556565,-111.953209],[46.556735,-111.953306],[46.556844,-111.953371],[46.557054,-111.953515],[46.557261,-111.953656],[46.557463,-111.953702],[46.557512,-111.953729],[46.557871,-111.953767],[46.55813,-111.953715],[46.55813,-111.953715],[46.558456,-111.953824],[46.558597,-111.953869],[46.558971,-111.954251],[46.559262,-111.954211],[46.559418,-111.954243],[46.559516,-111.954418],[46.559996,-111.954978],[46.560155,-111.955067],[46.560393,-111.955386],[46.560571,-111.955714],[46.560814,-111.955891],[46.560995,-111.956009],[46.561072,-111.956059],[46.561072,-111.956059],[46.56152,-111.956358],[46.561729,-111.956914],[46.561791,-111.957102],[46.561874,-111.957202],[46.561874,-111.957202],[46.562336,-111.957765],[46.562504,-111.957985],[46.562645,-111.958209],[46.562662,-111.958279],[46.562924,-111.958529],[46.563003,-111.958591],[46.563003,-111.958591],[46.563486,-111.959141],[46.563598,-111.959331],[46.563703,-111.959483],[46.563703,-111.959483],[46.564159,-111.960047],[46.564424,-111.960198],[46.564463,-111.960295],[46.564515,-111.960652],[46.564515,-111.960652],[46.564798,-111.960999],[46.564798,-111.960999],[46.565199,-111.96156],[46.565315,-111.961815],[46.565437,-111.962022],[46.565437,-111.962022],[46.565835,-111.962783],[46.565835,-111.962783],[46.566247,-111.962886],[46.566435,-111.963005],[46.566435,-111.963005],[46.566435,-111.963005],[46.566723,-111.963888],[46.566873,-111.964142],[46.566873,-111.964142],[46.567174,-111.964504],[46.567174,-111.964504],[46.567405,-111.9648],[46.56756,-111.96506],[46.56756,-111.96506],[46.567818,-111.965529],[46.567982,-111.965721],[46.568108,-111.965889],[46.568108,-111.965889],[46.568407,-111.966359],[46.568547,-111.966589],[46.568652,-111.966763],[46.568842,-111.967214],[46.568966,-111.967367],[46.568966,-111.967367],[46.568966,-111.967367],[46.569531,-111.967855],[46.569608,-111.967949],[46.569608,-111.967949],[46.569608,-111.967949],[46.569994,-111.968866],[46.570201,-111.969095],[46.570263,-111.969177],[46.570263,-111.969177],[46.570692,-111.969776],[46.570692,-111.969776],[46.57085,-111.970351],[46.571015,-111.970517],[46.571015,-111.970517],[46.571496,-111.971024],[46.571597,-111.971176],[46.571851,-111.971404],[46.572044,-111.971573],[46.572157,-111.971691],[46.57226,-111.971826],[46.57226,-111.971826],[46.572197,-111.972382],[46.572197,-111.972382],[46.572114,-111.973638],[46.572129,-111.973843],[46.572129,-111.973843],[46.57223,-111.974709],[46.572241,-111.975115],[46.572241,-111.975115],[46.572241,-111.975115],[46.572565,-111.976085],[46.572791,-111.976574],[46.572952,-111.976724],[46.572965,-111.976745],[46.573416,-111.976897],[46.573708,-111.977118],[46.573708,-111.977118],[46.573786,-111.977593],[46.573821,-111.977807],[46.573923,-111.978071],[46.574513,-111.978478],[46.574601,-111.978503],[46.574798,-111.97859],[46.574798,-111.97859],[46.575259,-111.978656],[46.575465,-111.978656],[46.575465,-111.978656],[46.575716,-111.978668],[46.575716,-111.978668],[46.575716,-111.978668],[46.576109,-111.979144],[46.576187,-111.979117],[46.576356,-111.979124],[46.57664,-111.979183],[46.57664,-111.979183],[46.576868,-111.979439],[46.576999,-111.979486],[46.577178,-111.979803],[46.577298,-111.979925],[46.57749,-111.980135],[46.577675,-111.980336],[46.577765,-111.980532],[46.577917,-111.980734],[46.578022,-111.980948],[46.578051,-111.98104],[46.578189,-111.981138],[46.578616,-111.981652],[46.578688,-111.981807],[46.5788,-111.981968],[46.578943,-111.982232],[46.578987,-111.982787],[46.579137,-111.982875],[46.579245,-111.982922],[46.579457,-111.983032],[46.579614,-111.98312],[46.579769,-111.983218],[46.579769,-111.983218],[46.579769,-111.983218],[46.57996,-111.983801],[46.57996,-111.983801],[46.580223,-111.984038],[46.580186,-111.984099],[46.580275,-111.984209],[46.580275,-111.984209],[46.58063,-111.984776],[46.580755,-111.984954],[46.580755,-111.984954],[46.580755,-111.984954],[46.580755,-111.984954],[46.581381,-111.985782],[46.581456,-111.985972],[46.581456,-111.985972],[46.581456,-111.985972],[46.581456,-111.985972],[46.581456,-111.985972],[46.581895,-111.986645],[46.58188,-111.986868],[46.582032,-111.986918],[46.5821,-111.986988],[46.582217,-111.987225],[46.582099,-111.987744],[46.582247,-111.987907],[46.582323,-111.987965],[46.582467,-111.988177],[46.582535,-111.988378],[46.582654,-111.988466],[46.582868,-111.988973],[46.58296,-111.989438],[46.583054,-111.989616],[46.583154,-111.989846],[46.583154,-111.989846],[46.583154,-111.989846],[46.583437,-111.990893],[46.583437,-111.990893],[46.583497,-111.991086],[46.583731,-111.991711],[46.583849,-111.99181],[46.584046,-111.992031],[46.584046,-111.992031],[46.584182,-111.992398],[46.584182,-111.992398],[46.584182,-111.992398],[46.584239,-111.993037],[46.584251,-111.993118],[46.584237,-111.993412],[46.584251,-111.994051],[46.584205,-111.994292],[46.584213,-111.994543],[46.584213,-111.994543],[46.58423,-111.994927],[46.58423,-111.994927],[46.584095,-111.995636],[46.584088,-111.99576],[46.584073,-111.995973],[46.584119,-111.996544],[46.584186,-111.996775],[46.584189,-111.997021],[46.584143,-111.997773],[46.584197,-111.997992],[46.584243,-111.998297],[46.584253,-111.998479],[46.584253,-111.998479],[46.584166,-111.99951],[46.584206,-111.999793],[46.584216,-112.000117],[46.584234,-112.000443],[46.584187,-112.000724],[46.584187,-112.000724],[46.584096,-112.001221],[46.584126,-112.001558],[46.584126,-112.001558],[46.584033,-112.002232],[46.584129,-112.002476],[46.584129,-112.002476],[46.583968,-112.003112],[46.583968,-112.003112],[46.584144,-112.003462],[46.584298,-112.00368],[46.584298,-112.00368],[46.584298,-112.00368],[46.584197,-112.004165],[46.584197,-112.004165],[46.583932,-112.004571],[46.583932,-112.004571],[46.584132,-112.005342],[46.584105,-112.005676],[46.584088,-112.005806],[46.584034,-112.00625],[46.583985,-112.006561],[46.584114,-112.006879],[46.584114,-112.006879],[46.584114,-112.006879],[46.584268,-112.007467],[46.584268,-112.007467],[46.584268,-112.007467],[46.58408,-112.008538],[46.584098,-112.008696],[46.584148,-112.009105],[46.584232,-112.009371],[46.584302,-112.009548],[46.584302,-112.009548],[46.584181,-112.009937],[46.584181,-112.009937],[46.583953,-112.010243],[46.583953,-112.010243],[46.584105,-112.010521],[46.584255,-112.010745],[46.584374,-112.011008],[46.584332,-112.011194],[46.584096,-112.011594],[46.584057,-112.011853],[46.584058,-112.012147],[46.584058,-112.01234],[46.584119,-112.012553],[46.584119,-112.012553],[46.584183,-112.013364],[46.584072,-112.013489],[46.584004,-112.013721],[46.584046,-112.014005],[46.584253,-112.014268],[46.584337,-112.014316],[46.584521,-112.014515],[46.584818,-112.014725],[46.584921,-112.014797],[46.584921,-112.014797],[46.584921,-112.014797],[46.585133,-112.015634],[46.585047,-112.015868],[46.584988,-112.015913],[46.584988,-112.015913],[46.584988,-112.015913],[46.584708,-112.01646],[46.584764,-112.016661],[46.584833,-112.017119],[46.584807,-112.017757],[46.584812,-112.017874],[46.58463,-112.018113],[46.58463,-112.018113],[46.584595,-112.018595],[46.584595,-112.018595],[46.584695,-112.019188],[46.584748,-112.019485],[46.584748,-112.019485],[46.584933,-112.020036],[46.585068,-112.020258],[46.585134,-112.020475],[46.5851,-112.020615],[46.585167,-112.020911],[46.585184,-112.021089],[46.585131,-112.021371],[46.585162,-112.021728],[46.585098,-112.021989],[46.585207,-112.022202],[46.585207,-112.022202],[46.585207,-112.022202],[46.585207,-112.022202],[46.585207,-112.022202],[46.585207,-112.022202],[46.585159,-112.02355],[46.585156,-112.023779],[46.585136,-112.023975],[46.585075,-112.024104],[46.58519,-112.024227],[46.58519,-112.024227],[46.58519,-112.024227],[46.58519,-112.024227],[46.58519,-112.024227],[46.58519,-112.024227],[46.58519,-112.024227],[46.58519,-112.024227],[46.58584,-112.0255],[46.585851,-112.025659],[46.585929,-112.025783],[46.586209,-112.025738],[46.58639,-112.025704],[46.586582,-112.025749],[46.586655,-112.02581],[46.586732,-112.02623],[46.586642,-112.02648],[46.586528,-112.026731],[46.586528,-112.026731],[46.586496,-112.02712],[46.586585,-112.027309],[46.586604,-112.028003],[46.586605,-112.028116],[46.586605,-112.028116],[46.586605,-112.028116],[46.586605,-112.028116],[46.58687,-112.030073],[46.58687,-112.030073],[46.587192,-112.030612],[46.587192,-112.030612],[46.58718,-112.031186],[46.586861,-112.030987],[46.586818,-112.031263],[46.58676,-112.031539],[46.586731,-112.031657],[46.586832,-112.031901],[46.586832,-112.031901],[46.586991,-112.032336],[46.58709,-112.0326],[46.58709,-112.0326],[46.58709,-112.0326],[46.58709,-112.0326],[46.58709,-112.0326],[46.587093,-112.033588],[46.587093,-112.033588],[46.587093,-112.033588],[46.587324,-112.034295],[46.587364,-112.034486],[46.587385,-112.034649],[46.587385,-112.034649],[46.587385,-112.034649],[46.587385,-112.034649],[46.587385,-112.034649],[46.587444,-112.035398],[46.587672,-112.03565],[46.587865,-112.035906],[46.587989,-112.03606],[46.58808,-112.036152],[46.588221,-112.036283],[46.588376,-112.036386],[46.588593,-112.036502],[46.58876,-112.036539],[46.588912,-112.036644],[46.588972,-112.037075],[46.589128,-112.037042],[46.589128,-112.037042],[46.58913,-112.037009],[46.589301,-112.036713],[46.589438,-112.036554],[46.589603,-112.03644],[46.589603,-112.03644],[46.589778,-112.036358],[46.589906,-112.036395],[46.59005,-112.036683],[46.59005,-112.036683],[46.59005,-112.036683],[46.590323,-112.037207],[46.590311,-112.037383],[46.590125,-112.03755],[46.590041,-112.03763],[46.589863,-112.037821],[46.589863,-112.037821],[46.589863,-112.037821],[46.589395,-112.038198],[46.589395,-112.038198],[46.589132,-112.038324],[46.589132,-112.038324],[46.58875,-112.03851],[46.58845,-112.038526],[46.588349,-112.038576],[46.588195,-112.038718],[46.588002,-112.03876],[46.587888,-112.0388],[46.587888,-112.0388],[46.587888,-112.0388],[46.587888,-112.0388],[46.587888,-112.0388],[46.587888,-112.0388],[46.587091,-112.038821],[46.587029,-112.038921],[46.586863,-112.039202],[46.586707,-112.039406],[46.586707,-112.039406],[46.58639,-112.039742],[46.58633,-112.040049],[46.586222,-112.040139],[46.586079,-112.040222],[46.585878,-112.040255],[46.585878,-112.040255],[46.585453,-112.04062],[46.585264,-112.040752],[46.58518,-112.040793]]
StreamDistances: 
[1.8,13.6,38.7,59.1,72,86.2,103.2,128.8,145.4,160.6,179.5,201.3,215.7,236.4,248.3,271,293.1,305.3,327.1,339.1,358.9,374.7,397.4,417.7,431.3,449.3,467.2,488.5,504.5,512.5,541.6,562.8,584.2,592,612.9,629.9,648.8,660.7,688.9,702.3,718.4,734.5,753.3,774.6,793.3,798.6,820,845.6,860.9,881.6,889.9,918.6,932.7,952.1,975.5,988.1,1006.2,1023.8,1039.8,1061.2,1074.6,1093.5,1115.1,1125.6,1148.2,1168.9,1177.6,1204.7,1220,1236.6,1254.3,1276.8,1291.2,1312.8,1329.1,1350.8,1372.5,1387.1,1402.2,1428.4,1433.9,1444.2,1472.1,1501.2,1522.2,1542.7,1561.3,1575.2,1596.1,1618.3,1635,1644.9,1668.1,1684.1,1703.1,1720.3,1744.8,1765.1,1783.6,1801.6,1810.6,1831.3,1853.5,1871.9,1882.3,1904.1,1921.4,1945.3,1956.6,1966.6,1985.2,2002.1,2022.3,2041.3,2063,2084.7,2092.8,2114.4,2128,2149.6,2173.1,2186.6,2209.8,2215.5,2234.7,2256.2,2277.8,2299.6,2315.9,2337.7,2352.1,2367.2,2384,2407.4,2417.6,2440.8,2462.4,2475.9,2497.6,2519.4,2541.1,2560.3,2582.1,2598.6,2612.3,2626,2659.2,2675.1,2689.8,2711.3,2733.1,2747.1,2753.3,2779.9,2795.1,2817.4,2838.1,2847.9,2867.4,2889.9,2906.8,2924,2935.4,2957.8,2974.7,2991.5,3019.4,3030.5,3047,3068.8,3093.1,3114.6,3133.4,3154.9,3171.1,3195,3211.9,3219.4,3249.6,3264.4,3286.3,3300.1,3322.3,3333.4,3346.7,3372.4,3380.2,3401.4,3420.2,3442.6,3467.1,3476.4,3496.6,3519.7,3542.4,3553,3570.4,3579.6,3603.5,3618.6,3639.7,3664.7,3686.4,3694.4,3710.6,3728.9,3750.7,3765.1,3784.3,3803.3,3819.3,3837.7,3853.4,3874.4,3895,3912.1,3932.5,3945.7,3962.7,3990.6,3998.6,4019.6,4041.3,4046.8,4072.3,4087.6,4108.8,4128.3,4149.8,4163.5,4180.4,4201.6,4210.7,4239.3,4273.6,4289.4,4310.2,4328.6,4344.5,4357.8,4373.8,4391.5,4408.4,4428.6,4454.6,4469,4481.1,4497.9,4520.3,4539.9,4560.1,4570.6,4593.1,4610.7,4620.6,4641.4,4654.3,4686.3,4704.6,4719.4,4736.8,4743.8,4769.8,4791.7,4804.5,4829,4843,4865.1,4887.3,4898.6,4918.5,4933.1,4950.5,4959,4990.1,4998.1,5026.4,5037.9,5052.5,5074.4,5094.7,5119.6,5147.4,5167.5,5184.2,5203.6,5225.9,5236.5,5258.8,5280,5294.1,5304.8,5321.1,5333.4,5354.1,5374.4,5397.8,5416.3,5432.4,5454.1,5462.3,5484.3,5513.2,5527.2,5535.9,5565.2,5572.5,5588.9,5608.2,5630.1,5646.6,5671.3,5685,5707,5715.2,5737.2,5754.6,5769.5,5798.8,5824.3,5846,5860.9,5884.7,5906.6,5923,5945,5958.9,5972.8,5992.3,6011,6023.7,6044,6066,6074.6,6096.8,6119,6135.7,6144.1,6167.9,6183.7,6203.2,6223.5,6232.2,6252.3,6275.1,6297.7,6317.2,6328.4,6350.7,6540.5,6547.7,6563.2,6579.4,6598.3,6617.3,6636.2,6658.5,6672.9,6685.4,6700,6723.9,6739.1,6757.7,6778.5,6796,6812.1,6827.8,6849.5,6867,6886.3,6902.7,6925.4,6941.3,6957.7,6971.3,6992.7,7014.5,7025.6,7042.2,7063.6,7092,7119.8,7141.8,7153.4,7166.4,7180.2,7210.6,7225.1,7234.2,7254.5,7281.5,7295.4,7317.8,7334.5,7353.9,7359.5,7385,7404.4,7428.2,7448.6,7450.4,7480.7,7492,7517.7,7536.9,7548.1,7563.9,7582,7596.8,7620.3,7634.9,7660.5,7676.1,7689,7715.5,7729.6,7740.8,7763.3,7777.3,7791.3,7820.7,7835.5,7850.8,7870.6,7889.6,7902.8,7923.7,7941.3,7960.1,7984.9,8007.6,8024.6,8047.3,8058.6,8084.1,8104.3,8119.8,8139,8160.8,8175,8194.4,8214.8,8235.2,8238.8,8268.4,8280.9,8299.7,8314.4,8335,8355.9,8373.3,8383.4,8403.6,8422.3,8443.2,8459,8479.3,8490.2,8510.8,8527.8,8558.2,8567.4,8585,8601.8,8616.1,8638.7,8659.6,8680.4,8692.3,8709.8,8735.4,8749.5,8766.1,8778.6,8804.6,8826,8841.3,8854.4,8866.3,8886.3,8911,8933.7,8945.5,8967.6,8988.1,9009.8,9030,9052.9,9071.1,9091.7,9103.5,9123.8,9145.2,9159,9178.4,9195.1,9217.4,9242.6,9267.8,9291.8,9307.2,9332.3,9352.5,9371.7,9391.5,9412,9428.5,9446.4,9470.3,9489.3,9510.5,9520.5,9530.6,9555.3,9576.4,9592.1,9608.9,9621.8,9642.5,9664,9684.8,9695.8,9717.1,9734.7,9747.8,9766.7,9796.3,9809.2,9827.3,9843.4,9863.9,9884.4,9895.7,9914.2,9939.3,9947.4,9964.6,9986.1,10002.5,10021.2,10038.6,10052.1,10077.9,10094,10108.7,10129,10150.2,10165.3,10175.6,10196.9,10218.9,10241.4,10253.7,10274.3,10297.1,10305.7,10327,10343.1,10362.5,10379.2,10394.6,10417.5,10434.5,10451.5,10469.7,10490.6,10507.6,10523,10546.3,10550.1,10577.7,10594.7,10610.9,10630.8,10652.9,10666.7,10688.9,10711.1,10719.3,10739.6,10758,10778.7,10793.9,10810.1,10827.2,10840.7,10862.6,10890.1,10904.7,10926.4,10936.5,10957.3,10981.1,10989.9,11007.5,11028.5,11044.5,11063.9,11086.4,11103.4,11123.5,11131.3,11156.4,11166.9,11188.3,11202,11224,11240.1,11263.8,11279.1,11300.2,11311.6,11330.8,11345.9,11364,11382.8,11404.8,11422.6,11437.3,11451.9,11470.4,11487.9,11511.3,11520.5,11542.2,11562.6,11576.4,11605.5,11614.8,11629.8,11653.7,11675.1,11686,11704.5,11723.8,11742.3,11758.7,11779.7,11799.4,11812.4,11826.1,11857.1,11862.6,11881.5,11903.8,11919.7,11941.2,11954.7,11974.9,11986.1,12013.8,12027.5,12044.4,12068.4,12081,12098.5,12127.8,12136.6,12162.2,12173.4,12187.5,12210.9,12221.9,12244.7,12263.4,12280.1,12300.2,12308,12334.7,12356.5,12377.2,12397.3,12405.5,12424.2,12450.1,12467.4,12492.7,12510.3,12529.3,12545.6,12559.8,12582.4,12599.3,12621.8,12644.1,12657.7,12672.5,12693.3,12711.8,12731.3,12750.3,12772,12784.9,12796.1,12818.5,12835.3,12854.9,12871.8,12883,12902.6,12922.8,12944.6,12954.4,12979.5,12990.8,13010.3,13035.5,13058,13074.9,13097.5,13111.5,13128.3,13136.6,13158.3,13178,13191.3,13213.3,13233.7,13250.3,13259.5,13291.4,13312.1,13346.5,13355.5,13376.3,13391.3,13407.8,13428.6,13449.7,13459.7,13473.6,13494.9,13518.1,13538.2,13554,13570.9,13587.8,13613.4,13634.1,13644,13663.4,13684.4,13696.1,13711.4,13730.9,13749,13767.8,13788.9,13805.2,13816.1,13841.7,13852.6,13883.6,13891.7,13913.3,13931.8,13948.8,13968.5,13989,14009.2,14019.8,14026.4,14054.9,14073.5,14086.3,14105.4,14123.9,14143.7,14163.6,14187,14207.3,14221.7,14234.1,14253.7,14273.7,14289.1,14296.1,14318.8,14341.6,14355.8,14372.2,14390.2,14410.9,14429.8,14453.8,14466.2,14489.5,14499.8,14514.7,14531,14555,14576.8,14598.3,14600.5,14623.4,14643.8,14665.4,14677.7,14699.3,14716.3,14729.8,14746.6,14768.6,14789.7,14804.8,14822.8,14832.7,14856.4,14877.1,14891.4,14917.5,14934.9,14957.6,14967.5,14993.9,15003.9,15027.4,15041,15054.8,15075.3,15102.4,15110.8,15124,15156.4,15169.3,15190.3,15201,15220.2,15242.8,15260.2,15263.7,15284.6,15310.2,15324.8,15344.6,15367.6,15383.1,15401.3,15413.2,15434.3,15453.5,15478.2,15508.5,15519.5,15544.5,15566.7,15588.8,15595.3,15613.3,15625.7,15646.4,15663.4,15681,15700.4,15725.2,15747.1,15769.1,15790.9,15812.2,15832.2,15846.4,15861.7,15883,15899.6,15907.9,15929.9,15952,15974.1,15996.2,16018.5,16024,16052.8,16071.4,16092.2,16113.3,16128.7,16150.8,16165.1,16187.3,16203.7,16225,16248.5,16260.9,16274,16297.9,16306.7,16322.5,16343.4,16364.6,16385.2,16403.8,16424.1,16438.4,16462.1,16474.1,16495.7,16517.6,16526.7,16541.6,16556.5,16585.6,16600,16614.3,16632.8,16647.7,16673.7,16694.5,16700.7,16718.8,16746.8,16762.2,16773.8,16792.8,16813.9,16833.6,16849.2,16875.7,16887.9,16914.1,16930.5,16941.5,16958.2,16974.9,16997.6,17014,17030.8,17048.4,17071.8,17088.8,17100.3,17123.7,17142.8,17163.1,17165.6,17197.3,17199.9,17227.1,17252,17263.1,17277.2,17296.9,17322.2,17332.8,17347.2,17368.1,17384.2,17410.7,17416.7,17438.3,17459.7,17478.3,17502.4,17514.2,17532,17552.8,17567.1,17587.4,17609.4,17631.2,17639.7,17660.2,17678.4,17683.9,17709,17729,17746.3,17763.3,17787.2,17800.9,17817,17831.8,17854.9,17875.4,17899.2,17908.3]
StreamAltitudes: 
[1286,1284.8,1285.2,1283,1285.4,1284.2,1283.2,1283.4,1283.2,1282.8,1282.6,1283,1283,1282.6,1282,1282.4,1283,1283,1282.2,1282,1280.8,1281.2,1279.8,1277.6,1277,1278.4,1276.6,1275.6,1274.4,1274.4,1273.6,1273.6,1274.2,1274.2,1273.2,1272.2,1272.4,1273.4,1273.6,1272.4,1271.4,1271.8,1271.2,1270.8,1271.2,1271.2,1271.6,1270.6,1270.4,1270.6,1270.8,1270.6,1272,1270.8,1271.4,1271.4,1271,1272.2,1270.8,1271.2,1272,1273.2,1274.4,1274.4,1275.4,1276.2,1276.4,1276.2,1277,1277,1277.6,1279,1277.4,1277.2,1277.2,1277,1278.2,1278.2,1276.4,1276.2,1275.8,1276,1275.6,1275.4,1275.4,1274.4,1273.6,1272,1271.6,1270.8,1269.6,1268.6,1267.6,1266.2,1266,1264.6,1264,1262.8,1261.6,1260.6,1260.6,1260.6,1260,1261.6,1261.6,1262.2,1262.8,1263.2,1263.8,1264.2,1264.8,1264.4,1265,1263.6,1263.4,1263,1262.4,1261.6,1261.6,1261.6,1261.2,1261,1260.6,1261,1261,1260.6,1260.6,1260.8,1260.8,1260.6,1259.4,1260,1262,1262.6,1263.4,1263.6,1264,1264.2,1264,1263.8,1264,1262.2,1262.2,1261.2,1260,1258.8,1258.6,1258,1257.6,1257.8,1257.8,1258.4,1258.8,1259.8,1260.2,1261.4,1261,1261.6,1262.2,1262.4,1261.6,1261.2,1260.8,1260.2,1259.6,1258.6,1257.4,1256.2,1255.2,1254.6,1253.2,1252,1251,1250.2,1251,1249.8,1248.8,1249,1248.2,1248.4,1247.8,1247.8,1247.4,1248.8,1248.4,1247.8,1247,1247.4,1246.6,1247.4,1247.6,1247.6,1248.4,1250,1250.8,1251.2,1251.8,1252.2,1253.4,1254.4,1255,1255.4,1256.2,1256.8,1258,1258,1258,1257.8,1256.6,1256.6,1255.2,1254.4,1253.2,1252,1251.2,1250,1249.2,1249,1248.6,1248,1247.8,1248.2,1247.2,1246.6,1245.8,1245.2,1245.2,1245.4,1245.2,1245,1244.4,1243.4,1243.4,1243,1244,1244.8,1244.2,1244.4,1245,1245.8,1246,1246,1246,1245.6,1244.8,1245.6,1244.8,1245,1244.8,1245.8,1245.6,1245.2,1244.6,1244.8,1244.6,1244.4,1244.6,1246,1246,1245.2,1244,1243.6,1242.6,1242.2,1242.2,1241.4,1241,1241,1240.8,1241.8,1242.8,1243.6,1245.8,1246.6,1247,1251.8,1254,1254.4,1255,1255.6,1256.6,1257.4,1255.8,1256,1255,1255,1254,1254,1252.8,1251.8,1250.4,1250.2,1249.2,1249,1248,1247.8,1246.4,1245.6,1244.6,1244.2,1243.2,1243,1242,1242,1242.2,1241,1239.6,1239.4,1238.6,1237.8,1237.6,1236.6,1236,1234.6,1234,1234.4,1232,1230.8,1229.6,1229.2,1229,1229.2,1229.4,1229.6,1230.4,1230.2,1229.2,1229.8,1230.2,1229.8,1229.4,1229.4,1229.8,1230.2,1229.6,1230,1231.4,1231.4,1233.2,1233.6,1234,1233.8,1233.2,1233.8,1234.2,1234.2,1233.6,1234.2,1234.2,1233.4,1235.4,1235,1235.4,1235.2,1235.4,1236.4,1235.6,1236.2,1237.2,1237.6,1237.2,1238.8,1238.6,1238.2,1237.6,1237.2,1236.8,1235.8,1234.4,1234.2,1232.2,1230.8,1230,1228.8,1227.8,1226.8,1225.8,1226.4,1225.4,1224.6,1224,1224.2,1224,1223.2,1223.4,1223.4,1224,1225,1225.4,1225.4,1226.6,1226.8,1227.6,1228.8,1229.8,1229.8,1230,1232,1234,1235,1235.2,1237,1237,1236.6,1237.2,1237.2,1238.4,1237,1236.6,1236.6,1235.8,1238,1238,1236.8,1239.2,1238.6,1238.6,1239.8,1241.4,1242.4,1243.6,1245.2,1246,1248.4,1251.4,1253.6,1254.6,1256,1257.2,1256.4,1257.4,1257.4,1257.4,1257.8,1258,1259,1257.8,1258.6,1257,1256.8,1256.6,1256.2,1257,1256.8,1255.8,1254.8,1255.2,1254.8,1255,1254.4,1253.6,1254.2,1253.4,1253.4,1253.8,1254.8,1255.8,1256.6,1256.2,1256.2,1258,1258,1258.4,1258.6,1259,1260.2,1260.6,1260.8,1261.4,1260.8,1261,1262.2,1262.6,1263.6,1264.6,1265,1265.6,1265,1265.4,1265.4,1267.4,1268,1268.8,1269,1269.4,1268.4,1268.8,1268.6,1269.8,1269.8,1269.4,1270,1268,1267.2,1266.8,1266.6,1265.8,1265.6,1264.8,1264.4,1264.2,1264.6,1264.8,1265,1265.4,1265.8,1266.8,1268.6,1269,1270,1270.2,1270.6,1271,1271.4,1272,1272.8,1273.2,1273.8,1274,1273.6,1273.6,1274,1272.8,1273,1272.8,1272.2,1271,1270.6,1270.6,1270.8,1269.8,1269.6,1268.2,1267.4,1266.8,1266.8,1266.6,1266.2,1264.8,1264.2,1264.6,1264,1263,1262.6,1261.8,1262.2,1261.6,1261.6,1262.2,1261.8,1262.2,1262.6,1264,1263.6,1264.6,1265,1267.2,1267.8,1269.2,1269,1270,1270,1267.8,1267.6,1269,1266.8,1265.6,1264.4,1265,1265,1265.2,1265.4,1265.6,1264.4,1264.8,1265.4,1266.2,1266.4,1265.8,1267,1267.4,1266.4,1267,1267.4,1267.2,1266.6,1265.8,1265,1266,1265.4,1263.8,1263.4,1262.6,1262.4,1262.6,1262.8,1263.2,1261.8,1261.6,1260.8,1261.2,1261.6,1261.8,1261.2,1260.8,1258.8,1258.6,1258.6,1256.2,1256.2,1255.2,1254.6,1252.8,1252,1251.8,1250.2,1249.4,1248.4,1248.4,1246.2,1246,1245.2,1244.6,1244.2,1244.4,1245,1245.4,1245.2,1245,1244.8,1245.2,1245.8,1245.8,1244.6,1243.8,1245.4,1244.8,1244,1243.8,1243.2,1243.8,1244.6,1244.6,1245.6,1246.2,1246.8,1246.8,1247,1249,1249.4,1249.4,1248.6,1248.8,1249.4,1247.2,1247.2,1248.6,1249,1249.2,1248.8,1248,1246.2,1245.6,1244.4,1243.4,1243.4,1242,1241.4,1241.4,1241.2,1240,1239.8,1238.8,1237.2,1236,1235.6,1235.4,1234,1233,1230.4,1230,1229.8,1229.4,1228.8,1228.6,1226.2,1226.6,1226.6,1226.6,1227.2,1228,1228.2,1226.8,1225.6,1225.8,1225.8,1224.6,1224.8,1225.2,1225,1224,1223.2,1223.8,1221.4,1221.2,1220.4,1219.4,1219.2,1218,1218,1216.8,1215.8,1215.8,1216.2,1214.8,1213.4,1213,1211.6,1211.2,1210.6,1210.8,1211,1210.6,1211.4,1212,1212.4,1212,1213.2,1213,1213.4,1214,1214,1212.2,1212.4,1213.2,1213.2,1212.4,1212,1211.8,1211.2,1211,1212,1214,1214.8,1217.6,1218.8,1221,1222.6,1224.2,1224.4,1225.8,1226.2,1227.6,1228,1229,1230.2,1231,1231.8,1232.6,1231.8,1232.6,1233.4,1233.4,1233,1234.2,1235.4,1236.4,1238.4,1239.4,1238.8,1240,1240.6,1241,1241.8,1242,1242.4,1242,1241.8,1242.6,1243,1243.6,1243.8,1244.2,1244.8,1245.6,1245.8,1245.6,1246,1246.2,1245.6,1244.4,1244.6,1245.8,1246,1246.4,1246.8,1247,1247,1247,1246.6,1246,1247,1247.8,1247.4,1247.4,1246.2,1245.8,1244.8,1245.6,1245.8,1245.4,1244.8,1243.8,1243.4,1241.6,1241.6,1240.6,1240,1240,1240,1240,1239.8,1238.8,1238.2,1237,1235.8,1235.2,1233.8,1234.4,1234.2,1234.2,1233.8,1233,1233.8,1234.4,1235.4,1236.4,1236.6,1237,1236.2,1237.2,1237.4,1238,1238,1238.2,1238,1238,1237.2,1236.4,1235.8,1233.8,1233,1232,1231.4,1230.8,1230.6,1230.2,1231.4,1231.6,1231.2,1230.8,1231.2,1231,1231,1231.2,1231.8,1231.4,1232,1232.2,1232.6,1233,1233,1232,1231.8,1231.6,1231.4,1231.8,1232,1234,1234.6,1235,1235.4,1234.6,1234.8,1237.2,1237.4,1237.8,1238.4,1238.4,1238,1238,1237.6,1239.2,1238.2,1236.6,1236.6,1236.2,1235.8,1235.6,1235.8,1236,1236,1236.8,1237.8,1238.8,1239.2,1239.4,1240,1240,1240.4,1240.2,1240.2,1240.2,1239.8,1238.8,1237.8,1235.4,1235,1233.2,1232.2,1231,1229.6,1229.2,1226,1224.8,1224.8,1225.2,1225.2,1224.6,1222.4,1220.4,1219.2,1218.4,1218,1218.2,1218.4,1216.2,1215,1214.6,1213.2,1212.4,1213,1213.8,1214.2,1215.2,1215.6,1215.8,1216.4,1216.4,1216.4,1217.2,1218,1218,1218.8,1219.2,1219.6,1219.8,1220,1220.2,1220.8,1221.2,1220.8,1221,1221.8,1222.4,1223,1223.4,1223.2,1223.8,1225.4,1225.8,1225.6,1225.2,1225.6,1226.4]
StreamVelocity: 
[0,1.5,2.3,4.1,4.1,2.9,2.8,2.6,1.7,1.6,1.7,2.9,2.9,2.6,2.4,2.5,2.8,2.9,2.8,2.4,2.5,2.3,1.6,1.9,1.9,1.3,0.3,1.2,2.7,2.7,2.6,2.6,2.7,0,1.4,2.3,2.4,1.7,1,1.4,2,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,0.7,2.7,2.3,2.2,2.2,0,1.1,1.3,2.1,0.4,1.5,1.2,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,2.5,2.3,2.2,2.1,2.2,2.4,2.5,0.9,0,1.5,2.7,2.7,2.7,0.8,0,3.3,0.9,2,5.6,4.9,4.5,2.2,1.7,2,2.1,2.2,2.4,2.4,2.6,2.7,2.7,2.9,3.1,3.2,3.2,3,3,2.1,1.5,1.5,1.6,1.9,1.3,1.5,1.6,1.4,1.7,1.7,1.7,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,1.2,1.5,1.9,1.5,1.7,2.1,2.7,2.7,2.7,2.7,1.1,1.2,0.3,2,1.7,0.9,1.1,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,2.8,2.8,3.2,3.5,1.6,2.3,1.6,1,1.6,1.9,1.6,1.7,1.9,2.2,2.3,2.3,2.6,2.9,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,1.3,1.7,2.5,1.3,1.7,2.8,2.8,1.2,1.2,1.8,1.9,2.1,2.2,2.4,2.8,2.8,2.7,2.9,2.9,2.8,2.5,2.4,1.3,1.1,1.9,1.9,2,2.1,1.8,3.7,3.7,0.8,1.5,1.5,1.6,1.9,2,2.1,2.3,2.4,2.5,2.6,2.1,2.7,2.8,0,1.1,1.8,2,2.2,2.3,2.4,1.7,2.4,3.7,3,2.6,2.2,2.5,0,1,1.9,2.6,2.7,1.5,2.9,1.5,1.8,2,0.7,1.1,1.7,2.8,2.8,2,0.7,4.7,2.9,3.2,2.8,2.6,2.7,1.4,1.3,0,0.5,2,4.1,2.1,2.7,2.8,2.8,2.8,0,1.3,1.8,0.3,2.4,2.8,0,1,1.7,1.8,1.7,0.8,0.5,2,2.2,2.4,2.4,4.3,1.3,2,2.2,2,2.1,2.3,2.4,2.5,2.6,2.6,2.6,2.7,2.7,2.7,2.7,2.6,2.9,2.5,2.4,2.3,2.2,2.5,2.7,2.8,2.7,2.7,2.8,2.8,2.7,1.7,3,2.6,2.8,2.7,2.6,1.7,2.7,2.7,2.7,2.8,2.8,2.8,2.3,2.4,2.5,2.7,0.1,0.8,1.9,2.8,2.8,0.5,2.3,0.8,2,2.9,2.9,0,0.8,2.8,2.8,2.8,2.8,0.9,2.6,2.1,1.6,1.6,0.5,1.4,1.8,3,2.4,3.4,2.6,0,1.1,1.5,1.1,1.7,1.8,2,2.1,2.3,2.5,2.6,2.7,2.7,2.7,2.7,2.7,2.8,0.9,5.7,5.7,3.7,3.7,3.1,3.4,3.4,0.6,1.4,1.4,2.1,2.8,2.8,2.8,2.3,1.1,3.6,0,0.9,1.4,1.8,0.8,0.9,3.7,3,2.3,2.7,0.5,2.4,2.4,2.4,0,1.7,1.6,0.7,1.2,2.5,2.8,2.8,2.8,2.7,1.9,1,1.3,0.5,0.2,1.6,1.3,2.6,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,0.6,1.2,1.2,1.6,2.4,2.8,2.5,2.1,1.5,2,2.1,2.1,1,1.5,1.5,2,2.5,2.8,2.6,1.4,0.1,1.6,1.6,1.7,1.9,3.8,4.5,3.3,2.8,2.9,2.8,2.7,2,1.6,1.7,1.8,2,2.1,2.1,1,2.1,2,1.9,1.9,2.1,2.5,2.5,2.5,2.3,2.1,2,2,2.9,1,0.7,0.6,1.7,1.4,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,1.4,1.7,1.9,1.8,1.6,1.8,1.7,1.7,1.3,1.8,2.7,3.1,2.6,2,2.1,1.2,1.6,1.5,1.6,1.8,1.9,1.9,1.3,1.6,1.6,1.6,1.8,2,2.1,2.2,2.3,1.7,1.6,1.6,2.6,2.8,2.5,2.1,1.5,1.8,1.7,0,0.9,1.7,2,2.5,3,2.6,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,0.8,0.8,2.1,2.9,2.1,1.4,0,1.1,0.2,1,1.7,1.6,1.7,1.7,0.9,1.5,1.8,1.8,2.1,0.7,1.1,1.2,1.7,2.8,2.8,2.8,0,1.1,2,2.1,2.1,1.4,1.8,0.8,1.2,2.3,1.9,1.1,2,2.3,2.2,2.2,2.6,1.7,1.6,0.6,1.6,2.5,2.5,2.5,0.9,1.8,1.5,1.2,1.5,1.5,1.7,1.9,2.1,2.2,2.4,2.5,2.6,2.7,2.2,3,0.8,0.8,2.1,2.2,2.2,2.2,2.4,2.5,0.3,2.4,3,2.7,2.2,2.3,0.4,1.3,1,0.8,2.2,1.9,2,2.2,2.3,1.3,1.3,0.7,1.5,2.3,2.2,0.4,0.6,0.8,1.7,1.9,2.1,1.4,1.6,2.5,2.9,2.9,2.8,2.1,0.5,1.6,2.2,2.9,2.4,2.4,2.5,2.6,2.7,2.7,2.6,2.4,2.2,2.1,2.4,2.4,2.5,1.2,1,2,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,0.6,1.5,1.6,2.3,2.3,0.9,1.7,1.6,2.5,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,2.3,1.2,0.5,1.8,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,2.7,2.6,2.2,2,2.2,3.3,3.2,1.9,1.4,1,1.5,1.5,1.5,1.5,1.7,1.7,1.6,1.7,1.9,1.7,1.2,1.3,1.2,1.1,2.5,2.5,2,2.2,2.3,1.2,0.8,1.5,1.8,1.4,1.6,0.5,1.3,1.8,1.8,1.4,1.4,0.9,0.5,2.5,2,1.2,1.2,0.4,0.3,1.4,0.8,1,1.5,2.1,0.8,1.5,1.8,1.9,2,1.4,1.4,1.5,1.7,1.6,2.1,2.8,2.8,2.8,2.6,2.4,2.1,1.3,1.5,2.6,1.6,1,0.8,1.7,1.9,2.1,2.2,1.5,1.7,2.9,2.6,2.3,2.1,2.2,2.3,2.4,2.4,2.3,2.1,2,2.2,2.3,2.3,2.4,2.2,2.8,3,2.4,2.5,2.6,0,0.7,1.2,1.9,2,2.2,2.3,2.6,2.6,2.6,2.8,2.8,1.3,1.7,1.7,1.5,1.4,1.2,1.6,1.7,1.6,1.7,1.7,2,2.7,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,0.5,1.7,1.8,0.8,1.5,1.1,1.5,2.8,2.7,2.7,2.7,2.7,2.6,1.1,1.8,1.9,2,2.3,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,2.6,2.4,2.2,1.9,2.7,2,2.4,1.5,0.7,1.8,1.8,1.8,1.2,1.5,1.5,2,1.8,1.8,1.8,2,2.2,2,1,0.8,2.7,3.1,3,3,3,2.9,2.9,2.9,1.9,1.7,1.9,1.9,1.9,2.3,0,2.6,2.2,2,2.1,2,2,2.2,2.4,2.6,2.7,2.7,2.8,2.8,2.8,2.8,2.8,0.4,1.5,1,1.9,2.1,2.3,2.5,2.5,2.6,2.7,2.7,2.8,2.8,2.8,2.5,3.6,1.5,0.6,0.6,2,2,2,2,2,2,2.5,2.4,1.4,2.4,2.5,2.3,2.2,2.2,1.4,1.3,2,1.6,3.1,3.3,3.4,2.4,3.4,4.2,1.4,0.9,1.1,2.3,4,0.1]
Send

Please login to save your comment